ДДД 97 ЕООД -  унищожаване нa хлебарки, бълхи, дървеници, мравки
+359 888 885 586  


 

БИЗНЕС КЛИЕНТИ

В съвременния свят, борбата със заразните болести е на първо място. За да намалим риска от разпространението им и предпазим нашите клиенти от икономически загуби ние водим интегрирана борба с вредните насекоми и гризачи, като използваме всички средства, умения и опит натрупан досега. Насекомните, неприятели (хлебарки, бълхи, дървеници, кърлежи и др.) и вредните гризачи (плъхове и мишки) са преносители и разпространители на заразни болести като чума, лептоспироза, ку-треска, бруцелоза и др. Освен това те нанасят и големи икономически загуби, като унищожават хранителни продукти и техника.
Ние предлагаме за нашите бизнес клиенти в зависимост типа обект  комплекс от мерки с цел контрол върху численоста на битови крилати/мухи ,хлебарки и др./ и безкрили членестоноги/бълхи,кърлежи ,и др./ и гризачи /плъхове ,мишки,къртици,съсели и др./и подържането на изброените биологични видове под прага на медицинския и икономически риск. В зависимост от нуждата на обекта дезинсекцията,дезакаризацията и дератизацията се извършват ежемесечно , на тримесечие и еднократно.Преди извършване на каквато и да е дейност за всеки обект се прави анализ на риска  и от там се определят нужните обработки.Извършва се мониторинг преди и след обработка за да се определи ефективноста от ДДДдейностите.След това се издава протокол по Наредба №1 на МЗ от 05.01.2018г. в които са описани видовете дейности ,препаратите с които са извършени и концентрацията на работния разтвор ,както и имената на извършителя.
Дезинсекцията е комплекс от мерки които обхващат  ежемесечен мониторинг и контрол върху численоста на битови инсекти/хлебарки,мравки,мухи,бълхи и др/ , чрез прилагане  на средства за унищожаването  и отпъждането/репеленти/  им извън подържания обект.Унищожителните мероприятия  се извършват с подходящи инсектициди  с надлежно издадени санитарни разрешителни  от МЗ на Република България в удобно за клиента време.  Когато е  невъзможно прилагането на аерозолни  препарати се извършва обработка с препарати под формата на гел.
Дератизацията срещу вредни гризачи се извършва чрез изграждане и подържане на дератизационна бариера с постоянни отровни и неотровни точки.Постоянните отровни точки се залагат в пластмасови кутии които се номерират и се отбелязват върху дератизационните схеми. Постоянните отровни точки се залагат по периферията на обектите. Неотровните дератизационни точки  се залагат във вътрешноста на обектите на подходящи места.
Дезакаризацията е обработка против кърлежи на външни площи,тя се осъществява с подходящи препоарати ,при окосени тревни площи и при подходящи метерологични условия.
Дезинфекцията е комплекс от мерки прилагани за унищожаване на патогенни микроорганизми във външна среда.Извършва се при възникване на епизоотична необходимост от това/Covid-19,хепатитА,салмонелоза,туберкулоза и др./ в обработвания обект.
НАШАТА ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА :
    БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ НА ВАШИЯТ ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС, СЪОБРАЗНО РАБОТНОТО ВИ ВРЕМЕ.
-    С НЕ ЗАМЪРСЯВАЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕПАРАТИ, СЕРТИФИЦИРАНИ – НЕТОКСИЧНИ И ПРИТЕЖАВАЩИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА УПОТРЕБА, ИЗДАДЕНИ ОТ М. З.
-    В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩИТЕ В СТРАНАТА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ ДДД – ДЕЙНОСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  НАРЕДБА N:1 на МЗ от 05.01.2018г. 

Телефон за контакти 0888 885 586 ; 0888 828 009

Начало / Повече за вредителите / Цени / Политика за защита на личните данни / Контакти
Хлебарки / Гризачи / Мравки / Кърлежи / Бълхи / Дървеници / Комари / Оси / Термити / Кестенов молец
+359 888 885 586
 
dddltd@gmail.com

2024, Всички права запазени.